Diploma Muamalat & Kewangan Islam

Pengenalan Program

Diploma Muamalat dan Kewangan Islam ditawarkan sejak tahun 2010.

Program ini menggabungkan ilmu-ilmu pelbagai bidang dan Muamalat dan Kewangan Islam, penerapan ilmu untuk memahami konsep halal dan haram dalam urusan jual beli seperti pelaburan patuh syariah, perbankan Islam dan urusan pentadbiran ekonomi Islam yang sebenar dengan hasrat dapat melahirkan pakar ekonomi Islam yang mampu menguruskan kewangan umat Islam.

Di samping itu, para graduan yang dihasilkan boleh juga bertindak sebagai pendakwah dalam memberi kesedaran tentang kepentingan umat Islam menguasai pentadbiran kewangan dan menjadi masyarakat yang celik urusan halal dan haram dalam semua aspek.

Kelebihan Program

Diploma ini merupakan tawaran pengajian yang menggabungkan dua aspek penting dalam dunia ekonomi iaitu Muamalat dan Kewangan Islam.

Diploma ini merupakan penekanan pembelajaran berkaitan dunia dan akhirat secara seimbang.

Diploma ini mengajarkan beberapa ilmu seperti Fiqh Muamalat, Fiqh Jinayat, Sirah Nbawiyah, Prinsip Perakaunan dan lain-lain yang berhubung.

Para pensayarah bagi diploma ini merupakan pendakwah yang aktif turun ke lapangan masyarakat dalam menyebarkan ilmu Islam dan mempunyai perniagaan persendirian.

Bahasa perantara bagi diploma ini adalah Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.

Prospek Kerjaya

  • Institusi Kewangan dan Perbankan
  • Institusi Zakat
  • Majlis Agama Islam
  • Syarikat Hub Halal
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  • Pembantu Perunding Kewangan
  • Syarikat Takaful dan Insuran
  • Guru Akademik
%d bloggers like this: